Επεξεργασία αποθηκευμένου Στοιχείου Αυτοπαράδοσης

Για να επεξεργαστείτε ένα ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης, που είχατε δημιουργήσει και αποθηκεύσει παλαιότερα, κάντε κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία Στοιχείου Αυτοπαράδοσης», το οποίο φαίνεται στην εικόνα 153.1. 

Θα εμφανιστεί η φόρμα αναζήτησης, εικόνα 153.8, από την οποία μπορείτε να επιλέξετε το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μετά τη φόρτωση του, βρίσκουν σε αυτό εφαρμογή όλες οι διεργασίες που αναπτύχθηκαν προηγουμένως, για την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου αυτοπαράδοσης.


εικόνα 153.8