Δημιουργία Νέου Ειδικού Στοιχείου Αυτοπαράδοσης

Κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί εικόνα 153.1). Στην φόρμα που θα ανοίξει (εικόνα 153.2), συμπληρώστε τις ημερομηνίες «Από:» και «Έως:» και κάντε κλικ στο «Αναζήτηση».


εικόνα 153.2


Tip: Εισάγετε  Από: 00/00/0000, Έως: 99/99/9999 για να εμφανιστούν όλα τα πάγια!


Θα ανοίξει μία άλλη φόρμα (εικόνα 153.3), στην οποία μπορείτε να δείτε όλα τα πάγια που αφορούν την οντότητα για το παραπάνω χρονικό διάστημα.


εικόνα 153.3


Μπορείτε να διαγράψετε κάποια από αυτά, μαρκάροντας τα και πατώντας το <Delete> από το πληκτρολόγιο.

Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τα πεδία «Αιτιολογία», «Ποσότητα» και «Μ.Μ.», πάνω στο αντίστοιχο πεδίο και πληκτρολογώντας νέα δεδομένα.

Στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται να γίνει η αλλαγή της αιτιολογίας των παγίων και η εισαγωγή της αναγραφόμενης αιτιολογίας που υπάρχει στο «Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων». Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 153.4.


εικόνα 153.4


Εάν θέλετε να προσθέσετε πάγια ή εμπορεύματα στο ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη Εμπορευμάτων/Παγίου». Στην φόρμα που θα εμφανιστεί (εικόνα 153.5), μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον εμπορεύματα συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία (αυτά που έχουν *). Αφού τα συμπληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη». Επαναλάβετε την διαδικασία για να εισάγετε περισσότερα εμπορεύματα.


εικόνα 153.5


Στην περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε ένα πάγιο, θα πρέπει να πληκτρολογήστε ή να διαβάστε το barcode του παγίου (με barcode scanner). Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορείτε να εισάγετε και άλλα είδη που θα θέλατε να συμπεριληφθούν στο ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης. Αφού ολοκληρώστε με τις εισαγωγές, κλείστε τη φόρμα στην εικόνα 153.5. Θα εμφανιστεί η φόρμα με τον πίνακα αυτοπαράδοσης στην τελική μορφή  (εικόνα 153.6).

 Συμπληρώσετε στον πίνακα στην εικόνα 153.6, τα πεδία «Επάγγελμα», «Σκοπός» και «ΦΠΑ», και κάντε κλικ στο «Αποθήκευση και Εκτύπωση».


εικόνα 153.6


Στη φόρμα εκτύπωσης κάντε κλικ στο κουμπί . Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης φαίνεται στην εικόνα 153.7. Επίσης μπορείτε από το menu της ίδιας φόρμας να σώσετε το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης σε μορφή PDF, Excel ή Word.


εικόνα 153.7: Μία τυπική εκτύπωση Ειδικού Στοιχείου Αυτοπαράδοσης