Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης

Στην κεντρική φόρμα των εντύπων, κάνετε κλικ στο κουμπί «Ειδικά έντυπα» (εικόνα 150.1) και μετά στο «Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης». Θα ανοίξει η σχετική φόρμα, εικόνα 153.1.


εικόνα 153.1