Διαγραφή Ειδικού Στοιχείου Αυτοπαράδοσης

Για τη διαγραφή ενός ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης, κάνετε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή Στοιχείου Αυτοπαράδοσης» (εικόνα 153.1). Θα δείτε τη φόρμα διαγραφής, εικόνα 153.10.


εικόνα 153.10


Πληκτρολογήστε ή διαβάστε τον αριθμό (Barcode) του στοιχείου αυτοπαράδοσης μέσω ενός Barcode scanner. Αν δεν τον γνωρίζετε τον αριθμό του, πατήσετε το πλήκτρο F4. Θα εμφανιστεί η φόρμα επιλογής, εικόνα 153.8.

Επιλέγετε το στοιχείο αυτοπαράδοσης και αυτό θα εμφανιστεί στην φόρμα διαγραφής (εικόνα 153.11) και κάνετε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή». Η διεργασία δεν είναι αναστρέψιμη.


εικόνα 153.11