Η εκτύπωση των Ειδικών Εντύπων

Tα ειδικά έντυπα διαφέρουν από τα υπόλοιπα φορολογικά έντυπα στο menu της φόρμας εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορεί να γίνει εξαγωγή του αρχείου σε μορφές Excel ή PDF ή Word, ενώ στα τυποποιημένα φορολογικά έντυπα, μπορεί να γίνει μόνο σε μορφή PDF. 


εικόνα 150.3


Η εκτύπωση, γίνεται με το κουμπί , απευθείας σε χαρτί Α4. Η εξαγωγή σε αρχείο Excel, PDF, Word, γίνεται με την επιλογή που φαίνεται στην εικόνα 150.3.

Επειδή δεν υπάρχει κάποιος αυστηρός τρόπος συμπλήρωσης τους, αν τυχόν η εμφάνιση τους δεν σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα να τα εξάγετε σε μορφή Excel ή Word, και να τα αναπροσαρμόσετε όπως εσείς τα θέλετε.