Η εκτύπωση μέσω του PDF Viewer

Όταν οι γραμμές προς εκτύπωση είναι το πολύ μέχρι 25, χρησιμοποιείται το PDF Viewer (εικόνα 144.1), όπως ακριβώς συμβαίνει με όλα τα τυποποιημένα έντυπα της Εφορίας. Το PDF Viewer έχει πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια στις εκτυπώσεις, πράγμα σημαντικό λόγω των πολύ μικρού μεγέθους γραμμάτων που υπάρχουν στο έντυπο. 


εικόνα 144.1: Προβολή με PDF Viewer του εντύπου Φ4 με γραμμές <= 25