Η εκτύπωση των εντύπων Φ4, Φ5

Οι πίνακες Listing (έντυπα Φ4 και Φ5) είναι τα μόνα τυποποιημένα έντυπα που το εργαλείο προβολής/εκτύπωσης, άλλοτε είναι το  PDF Viewer και άλλοτε το STD Viewer.