Ηλεκτρονική υποβολή των Εντύπων Φ4 και Φ5

Κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» [1], εικόνα 143.10. Στη φόρμα που θα εμφανιστεί κάνετε κλικ στο «Ναι» [2] θα ανοίξει, μέσω του ενσωματωμένου Browser, η φόρμα υποβολής στην ΑΑΔΕ, εικόνα 143.11.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η δυνατότητα απευθείας υποβολής, προς το παρόν τουλάχιστον, υπάρχει υπό την προϋπόθεση ότι οι εγγραφές στο έντυπο δεν υπερβαίνουν τις 25.


εικόνα 143.10


       Κάνετε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση στην ΑΑΔΕ» [3] για να συμπληρωθούν οι κωδικοί σας σύνδεσης [4]. Θα συνεχίσετε κανονικά και όταν φθάσετε στη φόρμα του Φ4 ή του Φ5, με κλικ στο κουμπί «Αντιγραφή Φ4» [5], τα στοιχεία προς υποβολή αντιγράφονται αυτόματα.


εικόνα 143.11