Εισαγωγή της απογραφής από το αρχείο Unicode

Στη κεντρική φόρμα εισαγωγής της απογραφής, υπάρχει ένα κουμπί με την ονομασία «Εισαγωγή Απογραφής Από Αρχείο», βλέπε εικόνα 141.4. Κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί.

Μετά, θα εμφανιστεί η φόρμα της εισαγωγής από αρχείο, εικόνα 142.5. Κάνοντας κλικ στο κουμπί , θα ανοίξει ο Explorer των Windows, από όπου μπορούμε να επιλέξουμε το αρχείο Unicode, με την απογραφή της 31-12-2017 που σώσαμε προηγουμένως.


εικόνα 142.5


Αμέσως θα εμφανιστούν όλα τα περιεχόμενα του αρχείου, με τα είδη της απογραφής της 31-12-2017 στην οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα 142.6. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Εγγραφών στη Βάση Δεδομένων» και όλα τα στοιχεία της απογραφής της 31-12-2017, θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων του Arbitrans.


εικόνα 142.6


Με την ίδια ακριβώς διαδικασία εισάγουμε την απογραφή της 31-12-2016, δηλαδή τα αποθέματα έναρξης την 01-01-2017. Τόσο η απογραφή έναρξης, όσο και της λήξης, όταν είναι εισηγμένες στο πρόγραμμα, εισάγονται αυτόματα και στο έντυπο Ε3.