Παράδειγμα Εισαγωγής Απογραφής Αποθήκης βάσει του Ε3

Έστω ότι, στην εταιρεία «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ MANUAL», η απογραφή της αποθήκης την 31 Δεκεμβρίου 2017 (έναρξης του 2018), είναι όπως απεικονίζει ο παρακάτω «Πίνακας 6». Εισάγουμε στη φόρμα της απογραφής, εικόνα 12.4, τα είδη του πίνακα: περιγραφή, κατηγορία, μονάδα μέτρησης (Μ.Μ.), τιμές και ποσότητες.


ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Περιγραφή Είδους

Κατηγορία

Μ.Μ.

Τ.Μ

Ποσότητα

Εμπορεύματα λήξης-Είδος 1

Εμπορεύματα

ΤΕΜ

45,00

37,00

Εμπορεύματα λήξης-Είδος 2

Εμπορεύματα

ΤΕΜ

75,00

34,00

Εμπορεύματα λήξης-Είδος 3

Εμπορεύματα

ΤΕΜ

110,00

23,00

Εμπορεύματα λήξης-Είδος 4

Εμπορεύματα

Kg

4,00

95,00

Εμπορεύματα λήξης-Είδος 5

Εμπορεύματα

Kg

0,35

1050,00

Εμπορεύματα λήξης-Είδος 6

Εμπορεύματα

ΤΕΜ

12,00

68,00

Εμπορεύματα λήξης-Είδος 7

Εμπορεύματα

ΤΕΜ

17,50

55,00

Εμπορεύματα λήξης-Είδος 8

Εμπορεύματα

ΤΕΜ

28,00

12,00

Προϊόντα λήξης - Είδος 9

Προϊόντα και Παραγωγή σε εξέλιξη (ΠΔ)

ΤΕΜ

8,50

308,000

Προϊόντα λήξης - Είδος 10

Προϊόντα και Παραγωγή σε εξέλιξη (ΠΔ)

ΤΕΜ

11,00

115,000

Προϊόντα λήξης - Είδος 11

Προϊόντα και Παραγωγή σε εξέλιξη (ΠΔ)

Kg

0,70

875,000

Προϊόντα λήξης - Είδος 12

Προϊόντα και Παραγωγή σε εξέλιξη (ΠΔ)

Kg

9,00

190,000

Προϊόντα λήξης - Υπολείμματα

Προϊόντα και Παραγωγή σε εξέλιξη (ΠΔ)

Kg

0,05

1255,000

Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης - Είδος 9

Προϊόντα και Παραγωγή σε εξέλιξη (ΠΔ)

ΤΕΜ

4,25

230,000

Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης - Είδος 10

Προϊόντα και Παραγωγή σε εξέλιξη (ΠΔ)

ΤΕΜ

5,50

260,000

Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης - Είδος 11

Προϊόντα και Παραγωγή σε εξέλιξη (ΠΔ)

Kg

0,35

1480,000

Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης - Είδος 12

Προϊόντα και Παραγωγή σε εξέλιξη (ΠΔ)

Kg

4,50

252,000

Αποθέματα λήξης α' υλών και υλικών-Είδος 13

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

Kg

1,50

250,000

Αποθέματα λήξης α' υλών και υλικών-Είδος 14

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

Kg

0,30

700,000

Αποθέματα λήξης α' υλών και υλικών-Είδος 15

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

Kg

0,25

1089,000

Αποθέματα λήξης α' υλών και υλικών-Είδος 16

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

ΤΕΜ

0,14

767,000

Αποθέματα λήξης α' υλών και υλικών-Είδος 17

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

Kg

1,89

204,000

Αποθέματα λήξης α' υλών και υλικών-Είδος 18

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

Kg

0,56

678,000

Αποθέματα λήξης α' υλών και υλικών-Είδος 19

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

ΤΕΜ

1,55

134,000

Αποθέματα λήξης α' υλών και υλικών-Είδος 20

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

Kg

0,17

2015,000

Αποθέματα λήξης α' υλών και υλικών-Είδος 21

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

Kg

0,23

890,000

Αποθέματα λήξης α' υλών και υλικών-Είδος 22

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

Kg

0,26

670,000

Υλικά συσκευασίας λήξης-Είδος 23

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

ΤΕΜ

25,00

10,000

Υλικά συσκευασίας λήξης-Είδος 24

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

Kg

0,20

2000,000

Ανταλλακτικά Παγίων-Είδος 25

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

ΤΕΜ

110,00

1,000

Ανταλλακτικά Παγίων-Είδος 26

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

ΤΕΜ

85,00

1,000

Ανταλλακτικά Παγίων-Είδος 27

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

ΤΕΜ

205,00

1,000

Ανταλλακτικά Παγίων-Είδος 28

Πρώτες Ύλες και Υλικό (ΠΔ)

ΤΕΜ

18,00

12,000

Πίνακας 6


Ο τρόπος εισαγωγής των ειδών της απογραφής, φαίνεται στην εικόνα 141.4.

Στην εικόνα 141.4, δεν έχει, επίτηδες, ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής όλων των στοιχείων που αναφέρει ο Πίνακας 6. Η εισαγωγή των στοιχείων βρίσκεται σε ένα  ενδιάμεσο στάδιο, για να φαίνεται και ο τρόπος που συμπληρώνεται η περιοχή «Δεδομένα Εγγραφής» στην εικόνα 141.4. Μόλις συμπληρωθούν τα στοιχεία μίας γραμμής του πίνακα κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Εγγραφής».

Καθώς εισάγουμε τα είδη της Αποθήκης, ενημερώνονται αυτόματα και τα πεδία της περιοχής «Γενικά Σύνολα Βάσει των Εφαρμοσμένων Φίλτρων» και συγκεκριμένα τα πεδία «Ποσότητα» και «Συνολική Αξία».

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε κάποιο εισηγμένο είδος, στο πάνω μέρος, στην εικόνα 141.4, μεταφέρονται τα πεδία του είδους, στον πίνακα «Δεδομένα Εγγραφής». Μετά, θα δούμε ότι είναι ενεργοποιημένο και το κουμπί «Διαγραφή Εγγραφής». Μπορούμε είτε να τροποποιήσουμε το συγκεκριμένο είδος, είτε να το διαγράψουμε.


εικόνα 141.4