Η φόρμα της εισαγωγής της απογραφής

Για να ανοίξετε τη φόρμα κάνετε κλικ στο κουμπί «Απογραφή Αποθήκης». Την πρώτη φορά, θα εμφανιστεί η εντελώς κενή φόρμα που βλέπετε στην εικόνα 141.3. Μάλλον ποτέ δεν θα την ξαναδείτε τόσο κενή, επειδή τα στοιχεία που μπαίνουν δεν έχουν λόγο να διαγραφούν.


εικόνα 141.3


Στη φόρμα αυτή αποθηκεύονται όλα μαζί τα είδη, ανεξάρτητα από το έτος που αφορά η κάθε απογραφή. Ο διαχωρισμός γίνεται βάσει των φίλτρων. Ήδη είναι ενεργοποιημένο το φίλτρο για το έτος 2017, προκειμένου να γίνει η εισαγωγή της απογραφής του 2017 που συντάσσεται στην αρχή του έτους 2018. Μπορείτε να έχετε ενεργοποιημένα διαφορετικά φίλτρα και να έχετε άλλου είδους παρουσιάσεις. Αν δεν εφαρμόσετε κανένα φίλτρο, θα έχετε, για το κάθε είδος, την αλλαγή των αποθεμάτων του, στη σειρά, για όλα τα έτη.