Απογραφή αποθήκης βάσει του εντύπου Ε3

Στα έντυπα,  κάνετε κλικ στο κουμπί «Απογραφή Αποθήκης», εικόνα 141.1, και στην επόμενη εικόνα 141.2, επιλέγετε το κουμπί «Αποθήκη 2017-20ΧΧ».


εικόνα 141.1


εικόνα 141.2