Δημιουργία του αρχείου Excel και εξαγωγή σε μορφή Unicode  

Εναλλακτικός τρόπος εισαγωγής είναι μέσω αρχείου Excel, στο οποίο έχουμε τα προς εισαγωγή είδη. Θα εισάγουμε τώρα, την απογραφή του προηγούμενου έτους (δηλαδή της 31/12/2017), όχι απευθείας, αλλά μέσω αρχείου Excel. 

Το αρχείο Excel πρέπει να έχει συγκεκριμένη μορφή. Το υπόδειγμα διαμόρφωσης του αρχείου Excel, μπορούμε να το κατεβάσουμε από το κεντρικό μενού, επιλέγοντας τη διαδρομή «ΒοήθειαΒοηθητικά Αρχεία Excel…Απογραφή Αποθήκης» (εικόνα 142.1).


εικόνα 142.1


Τα υποδείγματα εισαγωγής της απογραφής της αποθήκης, τα οποία είναι αρχεία Excel είναι σε σε δύο υποφακέλους, ξεχωριστά για το παλιό και το νέο έντυπο Ε3, όπως φαίνεται στην εικόνα 142.2.


εικόνα 142.2Για την απογραφή, χρησιμοποιήσαμε το αρχείο «2017 (E3 νέο) - Αποθήκη Λήξης 31-12-2017 Έναρξης 01-01-2018» το οποίο είναι βάσει των στοιχείων που αναφέρει ο «Πίνακας 6».

Το ως άνω αρχείο Excel, υπάρχει έτοιμο και συμπληρωμένο στο φάκελο που κατεβάσαμε, «Excel Files–Apothiki» και φαίνεται στην εικόνα 142.3.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στη στήλη Α/Α, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε αρίθμηση, όχι κατ’ ανάγκη συνεχόμενη. Εδώ προτιμήσαμε τη χρήση των κωδικών των αποθεμάτων λήξης των Ε.Λ.Π., ενώ για τα υπολείμματα, δημιουργήθηκε ο κωδικός 21.06.98.


εικόνα 142.3: Απογραφή Αποθήκης την 34-12-2017 – συμπληρωμένη όπως ο Πίνακας 6


Μετά, από το menu του Excel, σώζουμε το αρχείο, με την εντολή «ΑρχείοΑποθήκευση ως», σε μορφή «Κείμενο Unicode (*.txt)», όπως φαίνεται στην εικόνα 142.4.


  εικόνα 142.4