Αυτόματη εισαγωγή της Απογραφής στο έντυπο Ε3

Μόλις δημιουργήσετε το Ε3,με το πάτημα του F3, θα δείτε ότι έχουν εισαχθεί στο Ε3, τόσο τα στοιχεία της απογραφής της 31-12-2016 (έναρξης 2017), όσο και της 31-12-2017 (λήξης 2017), στους αντίστοιχους κωδικούς, όπως φαίνεται στην εικόνα 142.7.


εικόνα 142.7