Πότε χρειάζεται να γίνεται ό έλεγχος

Ο κωδικός 529 του πίνακα Δ15, πρέπει πάντα να είναι:

[Ποσό κωδικού 529] = Αποτελέσματα προ φόρων = Έσοδα – Έξοδα (από τα βιβλία)

Κατά συνέπεια θεωρείται δεδομένο ότι το τελικό αποτέλεσμα του Ε3 είναι εκ των προτέρων γνωστό. Όμως τα πράγματα δεν είναι πάντοτε έτσι. Αυτός ο πολύ απλός έλεγχος, ενδέχεται να μην επαληθευτεί, αν δεν γίνουν κάποιες συμπληρωματικές εγγραφές στα βιβλία στο κλείσιμο των βιβλίων.

Αν δεν επαληθευτεί η παραπάνω σχέση τότε θα πρέπει να προχωρήσετε σε έλεγχο.

Ο έλεγχος είναι καλύτερα να γίνει πριν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Αποθήκευση» του εντύπου Ε3, η οποία ακολουθείται και από την υποβολή του Ε3 στην ΑΑΔΕ. Οπότε στο βιβλίο των Εξόδων,  ΔΕΝ θα έχει ακόμη εισαχθεί η εγγραφή με τις αποσβέσεις των Παγίων.

Έλεγχος μπορεί να γίνει και μετά που θα πατηθεί το πλήκτρο «Αποθήκευση», αλλά η διαδικασία θα είναι λίγο διαφορετική


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο έλεγχος δεν μπορεί να μπει σε τυποποίηση. Η κάθε περίπτωση μπορεί να είναι διαφορετική. Εδώ δίνονται μόνο γενικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με το Arbitrans.