Οι καρτέλες που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή των στοιχείων

Οι καρτέλες, μέσω των οποίων γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων είναι των πινάκων Δ και Ζ. Τα πεδία με χρώμα γαλάζιο, είναι τα πεδία μέσω των οποίων γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων, όπως φαίνεται στην καρτέλα του Πίνακα Δ, εικόνα 130.4.


εικόνα 130.4


Η εισαγωγή των αριθμητικών στοιχείων, γίνεται με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Στα γκρι και στα μωβ πεδία: Αυτόματα από το πρόγραμμα, βάσει των βιβλίων Εσόδων-Εξόδων και του βιβλίου Απογραφής της Αποθήκης.
  • Στα γαλάζια πεδία: Με πληκτρολόγηση, απευθείας από τον χρήστη.
  • Στα κίτρινα πεδία: Κάνετε κλικ στο κουμπί  (εικόνα 130.4) και ανοίγει ο δυναμικός πίνακας με τα επιμέρους προβλεπόμενα είδη (εικόνα 130.5), τον οποίον και συμπληρώνετε.


εικόνα 130.5


Στο πεδίο «Χωρίς Κωδικό», μπορείτε να βάλετε προσωρινά κάποιο ποσό, για να δείτε π.χ. πως διαμορφώνονται τα συνολικά αποτελέσματα. Αυτό θα πρέπει να κατανεμηθεί αργότερα στους επιμέρους κωδικούς, πριν την αποθήκευση του εντύπου.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του εντύπου Ε3, αν υπάρχουν συμπληρωμένα ποσά σε κωδικούς 000. Θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας πληροφορεί για την ύπαρξη τέτοιων κωδικών.


εικόνα 130.6


Ίδιος ακριβώς είναι και ο τρόπος εργασίας με τον πίνακα Ζ, εικόνα 130.6. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  που είναι δίπλα από τα κίτρινα πεδία,  βλέπετε τον αντίστοιχο δυναμικό πίνακα για να τον συμπληρώσετε. Π.χ. ο δυναμικός πίνακας με την ανάπτυξη των κωδικών 161, 261, 361, 461 φαίνεται στην εικόνα 130.7.


εικόνα 130.7