Περιγραφή του εργαλείου


Το εργαλείο αυτό υπάρχει τόσο στο βιβλίο των Εσόδων, όσο και των Εξόδων. Το καλείτε από τη διαδρομή «ΕργαλείαΜεταφορά Παραστατικών σε άλλη Οντότητα», εικόνα 101.1.


εικόνα 101.1


Θα εμφανιστούν οι συνοπτικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου, εικόνα 101.2. Μπορείτε, αν θέλετε να τις εκτυπώσετε, κάνοντας κλικ στο  κουμπί «Εκτύπωση». Για να συνεχίσετε κάνετε κλικ στο «Κατανοώ ότι θα απαιτηθούν έλεγχοι μετά τη μεταφορά των παραστατικών»


εικόνα 101.2


Το εργαλείο προορίζεται για να διορθώσετε το λάθος σας, στις εξής περιπτώσεις:

  • Αν τυχόν έχετε εισάγει παραστατικά σε λάθος οντότητα από κεκτημένη ταχύτητα.
  • Αν έχετε δημιουργήσει την Οντότητα ως Ιδιώτη ενώ είναι Επιχείρηση ή το αντίθετο.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τι πρέπει να έχετε υπόψη σας, όταν μεταφέρετε παραστατικά …

  • Οι καρτέλες των μη πωλημένων παγίων, οι αποδείξεις είσπραξης που αφορούν συγκεκριμένο παραστατικό και ο προκαταβλητέος φόρος μεταφέρονται μαζί με το παραστατικό.
  • Μόνο οι αποδείξεις είσπραξης ποσών, που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο παραστατικό, αλλά έχουν σχέση γενικά με κάποια οντότητα, δεν μεταφέρονται.


Στο βιβλίο των Εξόδων, η μεταφορά είναι πολύ πιο απλή υπόθεση. Αναλυτικά:

  • Τα παραστατικά, μεταφέρονται χωρίς να απαιτείται κάποιος έλεγχος μετά τη μεταφοράς τους, εκτός και αν έχει δημιουργηθεί κάποιο νέο Είδος Εγγραφής, οπότε θα χρειαστεί να ελέγξετε, στο νέο Είδος, μόνο τη στήλη καταχώρησης του.
  • Δεν μεταφέρονται μόνο τα παραστατικά που περιέχουν πάγια πωλημένα ή καταργημένα.


Στο βιβλίο των Εσόδων, χρειάζεται, επιπλέον, προσοχή στις Ταμειακές Μηχανές. Αναλυτικά:

  • Τα παραστατικά που ΔΕΝ έχουν εκδοθεί με Ταμειακή Μηχανή (Τ.Μ.) μεταφέρονται χωρίς να απαιτείται κάποιος έλεγχος μετά τη μεταφορά τους, εκτός και αν έχει δημιουργηθεί κάποιο νέο Είδος Εγγραφής, οπότε θα χρειαστεί να ελέγξετε, στο νέο Είδος, τη στήλη καταχώρησης του, και να εισάγετε τον ΚΑΔ.
  • Στα παραστατικά που εκδόθηκαν με Τ.Μ., ενδεχομένως, να πρέπει να διορθωθεί  ο αριθμός μητρώου της Τ.Μ. (υπάρχει ειδικό εργαλείο για τη μαζική αλλαγή του Α.Μ. της Τ.Μ.).
  • Στο βιβλίο των Εξόδων, δεν μεταφέρονται  μόνο τα παραστατικά που έχουν πωλήσεις παγίων.