Προβολή των παραστατικών που έχουν σχόλια

Το παράδειγμα που ακολουθεί, όπως και το προηγούμενο, χρησιμοποιεί την επιχείρηση «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ».

Η εισαγωγή σχολίων, είναι χρήσιμη μόνο όταν μπορείτε να τα εντοπίσετε εύκολα στα παραστατικά. Προς τούτο πρέπει να καλέσετε, την επιλογή «ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΠροβολή Σχολίων» (εικόνα 72.1).


εικόνα 72.1


Θα εμφανιστούν όλα τα παραστατικά που περιέχουν σχόλια (εικόνα 72.2).


εικόνα 72.2


Αν το σχόλιο είναι πολύ μεγάλο και δεν φαίνεται πλήρως, ή αν θέλετε να το εκτυπώσετε, κάντε διπλό κλικ πάνω του και αυτό εμφανίζεται όπως φαίνεται στην εικόνα 72.3.


εικόνα 72.3


Αν τα σχόλια του πίνακα στην εικόνα 72.2, είναι πάρα πολλά και δυσκολεύεστε να εντοπίσετε αυτό που θέλετε, κάντε κλικ στο «Αναζήτηση», για να εφαρμόσετε φίλτρα. Θα εμφανιστεί η φόρμα αναζήτησης σχολίων, εικόνα 72.4.

Επιλέξτε στο πεδίο «Πληρωμή», την «Επιταγή» και μετά κάντε κλικ στο «Αναζήτηση». Θα εμφανιστούν μόνο τα παραστατικά που έχουν σχόλια και πληρώθηκαν με επιταγή.


εικόνα 72.4


Μπορείτε να τυπώσετε το πίνακα με τα σχόλια, κάνοντας κλικ στο κουτί «Εκτύπωση Λίστας», εικόνα 72.2. Η εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 72.5.


εικόνα 72.5