Πλήρης εκτύπωση των στοιχείων ενός εισηγμένου παραστατικού

Έστω ότι θέλουμε να εκτυπώσουμε το παραστατικό ΔΑΤ/1097, με όλα τα αναφερόμενα σε αυτό στοιχεία, εικόνα 60.22. Κάνουμε δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω στο παραστατικό [1] και μετά επιλέγουμε «Εκτύπωση παραστατικού» [2].


εικόνα 60.22


Θα γίνει προβολή του παραστατικού, μέσω του STD Viewer και στη συνέχεια αν θέλουμε μπορούμε να το εκτυπώσουμε. Η εκτύπωση θα είναι όπως στην εικόνα 60.23.


εικόνα 60.23