Αλλαγή των κωδικών ασφαλείας

Υπάρχουν δύο είδη κωδικών ασφαλείας:


  • Ο κωδικός ασφαλείας γενικής χρήσης, ο οποίος έχει αρχική τιμή 123456.
  • Ο κωδικός ασφαλείας των Cloud Backup, τον οποίο δημιουργεί ο χρήστης κατά τη δημιουργία του λογαριασμού στο Cloud, βλέπε κεφάλαιο_34.