Αυτόματη λήψη των Cloud Backup

Λαμβάνονται backup στο Cloud, αυτόματα, ενώ εργάζεστε. Η λήψη γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία εσείς έχετε προκαθορίσει.

Η διαδικασία αυτή γίνεται εφόσον έχετε ενεργοποιημένη τη διαδικασία λήψης. Για να την ενεργοποιήσετε καλείτε τη διαδρομή «ΕργαλείαCloud BackupΑυτόματο Cloud Backup» (εικόνα 35.3).


εικόνα 35.3


Στη φόρμα που θα παρουσιαστεί (εικόνα 35.4), μπορείτε να καθορίσετε κάθε πότε θέλετε να λαμβάνετε αυτόματο Cloud Backup, ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη διαδικασία. 


εικόνα 35.4


Όταν αρχίσει να λαμβάνεται ένα Cloud Backup, καθώς και όταν ολοκληρώνεται η λήψη του, βλέπετε τα αντίστοιχα μηνύματα όπως στην εικόνα 35.5.


εικόνα 35.5