Αυτόματη λήψη των Cloud Backup

Λαμβάνονται backup στο Cloud, αυτόματα, ενώ εργάζεστε. Η λήψη γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία εσείς έχετε προκαθορίσει.

Η διαδικασία αυτή γίνεται εφόσον έχετε ενεργοποιημένη τη διαδικασία λήψης. Για να την ενεργοποιήσετε καλείτε τη διαδρομή «Εργαλεία🡪Cloud Backup🡪Αυτόματο Cloud Backup» (εικόνα 35.3).


εικόνα 35.3


Στη φόρμα που θα παρουσιαστεί (εικόνα 35.4), μπορείτε να καθορίσετε κάθε πότε θέλετε να λαμβάνετε αυτόματο Cloud Backup, ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη διαδικασία. 


εικόνα 35.4


Όταν αρχίσει να λαμβάνεται ένα Cloud Backup, καθώς και όταν ολοκληρώνεται η λήψη του, βλέπετε τα αντίστοιχα μηνύματα όπως στην εικόνα 35.5.


εικόνα 35.5