Χειροκίνητη λήψη των Cloud Backup

Μόνο την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε να πάρετε Cloud Backup, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό, πριν να εμφανιστεί η εικόνα 35.1.

Από τη δεύτερη φορά και μετά που θα επιλέξετε τη διαδρομή «ΕργαλείαCloud BackupΠρογραμματισμός/Έναρξη Cloud Backup…» (εικόνα 34.1) θα δείτε να εμφανίζεται, απευθείας η εικόνα 35.1.


εικόνα 35.1


Εισάγετε το  όνομα του χρήστη και τον κωδικό και κάνετε κλικ στο κουμπί «Backup» για να πάρετε το Cloud Backup. Για λόγους ασφαλείας, δεν απομνημονεύονται.

Στην κεντρική φόρμα του Arbitrans (εικόνα 35.2) θα εμφανιστεί η μπάρα προόδου της μεταφοράς του Backup στο Cloud. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί το Backup, μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας κανονικά, ενώ αυτό λαμβάνεται.


εικόνα 35.2