Εισαγωγή των φορολογικών συντελεστών

Οι συντελεστές φορολόγησης εισάγονται απευθείας στο πρόγραμμα, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία φορολογουμένου.

Προορίζονται, αποκλειστικά, για να χρησιμοποιηθούν, για τον υπολογισμό του φόρου, στην φόρμα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται βλέπε κεφάλαιο_151.

Για την εισαγωγή τους, από την κεντρική φόρμα του προγράμματος επιλέγετε «Τήρηση βιβλίωνΑπλογραφικάΚλίμακες Φορολόγησης» (εικόνα 30.1).


εικόνα 30.1


Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 30.2, με την οποία εισάγονται οι φορολογικές κλίμακες. Μπορείτε να εισάγετε νέα φορολογική κλίμακα αν τυχόν δεν υπάρχει. Πρώτα όμως είναι καλύτερα να δείτε τι υπάρχει ήδη έτοιμο στο πρόγραμμα και προς τούτο πρέπει να κάνετε κλικ στο «Αναζήτηση Σχεδίου».


εικόνα 30.2


Την πρώτη φορά που θα κάνετε αναζήτηση, θα εμφανιστεί η φόρμα με τις φορολογικές κλίμακες, εικόνα 30.3, που περιέχει τους συντελεστές που βρίσκουν εφαρμογή στα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018, με τις τιμές που είχαν κατά την εγκατάσταση του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι, για να μην επηρεαστούν οι αλλαγές που τυχόν θα γίνουν από τον χρήστη, οι νεότερες εκδόσεις του προγράμματος δεν ανανεώνουν αυτόματα τον πίνακα, στην εικόνα 30.3, με τους νεότερους φορολογικούς συντελεστές, εκτός και αν δεν βρεθεί καθόλου πίνακας, δηλαδή αν έχει γίνει διαγραφή όλων των περιεχομένων του. Αλλιώς, οι τροποποιήσεις των συντελεστών των επόμενων ετών, εισάγονται από τον χρήστη.


εικόνα 30.3


Από την εικόνα 30.3, επιλέγουμε τους φορολογικούς συντελεστές που μας ενδιαφέρει να τους δούμε ή να τους  τροποποιήσουμε. Έστω π.χ. ότι επιλέχθηκε η φορολογική κλίμακα «Αγρότες – 2016,2017,2018».

Το αποτέλεσμα στη φόρμα με τις φορολογικές κλίμακες φαίνεται στην εικόνα 30.4. Προσέξτε ότι είναι ενεργοποιημένο και το κουμπί «Διαγραφή Σχεδίου».


εικόνα 30.4