Προβολή του Πίνακα Υποχρεώσεων

Μετά από τα παραπάνω παραδείγματα, δεν έχουμε παρά να δούμε τις υποχρεώσεις που έχουν συνολικά δημιουργηθεί. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση», εικόνα 18.10.

Όλες οι εισηγμένες υποχρεώσεις θα  εμφανιστούν, σε πίνακα, ο οποίος φαίνεται στην εικόνα 18.11. Διευκρινίζεται ότι ο πίνακας αυτός είναι μόνο για να δούμε τι έχουμε εισάγει μέχρι τώρα. Η επεξεργασία ή ο χαρακτηρισμός κάποιων υποχρεώσεων ως ολοκληρωμένων, ή η διαγραφή κάποιων υποχρεώσεων γίνεται από άλλη επιλογή.

Μπορούμε, αν θέλουμε, να εμφανίσουμε μόνο τις εκκρεμείς ή μόνο τις ολοκληρωμένες υποχρεώσεις, ή να εισάγουμε στο φίλτρο ένα τμήμα της ονομασίας της οντότητας που θέλουμε να δούμε (εικόνα 18.11).


εικόνα 18.11


Έστω π.χ. ότι στην οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ», στην οποία η υποχρέωση υποβολής της ΜΥΦ εισήχθη συνολικά, θα πρέπει να εισαχθεί και κάποιο σχόλιο. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στην οντότητα. Θα εμφανιστεί η φόρμα όπως στην εικόνα 18.12. Συμπληρώνουμε το σχόλιο, σημείο [1] και κάνουμε κλικ στο «Ενημέρωση Υποχρέωσης».


εικόνα 18.12