Εισαγωγή Ειδικών Υποχρεώσεων

Θα δούμε τον τρόπο εισαγωγής μέσα από δύο παραδείγματα.

1ο Παράδειγμα: Έστω ότι στην οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ MANUAL», θέλουμε να εισάγουμε τις εξής υποχρεώσεις:

  1. Να αποστείλουμε email μέσα στην δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2018 για να υπενθυμίσουμε κάποια συνάντηση που πρέπει να γίνει.
  2. Μετά την παραπάνω συνάντηση, να υποβάλλουμε τροποποιητική δήλωση Φ2.

Μαρκάρουμε την επιλογή «Διατήρηση επιλεγμένης οντότητας για επόμενη εισαγωγή», σημείο [1], εικόνα 18.5.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν θέλουμε, σε μία οντότητα, να εισάγουμε περισσότερες από μία υποχρεώσεις, πρέπει να μαρκάρουμε το κουτάκι «Διατήρηση επιλεγμένης οντότητας για επόμενη εισαγωγή». Αλλιώς, μετά την εισαγωγή, η οντότητα θα διαγραφεί και θα πρέπει να επιλεγεί εκ νέου.


εικόνα 18.5


Μετά κάνουμε κλικ στο σημείο [2], εικόνα 18.5. Θα εμφανιστεί η εικόνα 18.6 στην οποία επιλέγουμε την γενική υποχρέωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ Email».


εικόνα 18.6


Στην εικόνα 18.7, που θα ακολουθήσει, αλλάζουμε τις ημερομηνίες από 8/10/2018 έως 12/10/2018 και προσθέτουμε και το σχετικό σχόλιο που φαίνεται στην εικόνα. Μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Υποχρέωσης».


εικόνα 18.7


Κατά τον ίδιο τρόπο εισάγουμε στην ίδια οντότητα και την υποχρέωση για τροποποιητική του Φ2, με εύρος ημερομηνιών 16/10/2018 έως 31/10/2018, όπως στην εικόνα 18.8.


εικόνα 18.8


2ο Παράδειγμα: Έστω ότι θέλουμε το γραφείο μας, λόγω εργασιών ανακαίνισης, να παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα 29/10/2018. Πρέπει να θυμηθούμε να στείλουμε Email σε όλες τις οντότητες-πελάτες μας, για να τους γνωστοποιήσουμε ότι την 29η Οκτωβρίου το γραφείο μας δεν θα λειτουργήσει.

       Στη φόρμα διαχείρισης υποχρεώσεων (εικόνα 18.9), μαρκάρουμε το «Εφαρμογή για όλες τις οντότητες». Θα εμφανιστεί μαρκαρισμένο το «Δημιουργία Υποχρέωσης για κάθε οντότητα».  Αφού πρόκειται για ένα απλό Memo, ξεμαρκάρουμε το κουτί «Δημιουργία Υποχρέωσης για κάθε οντότητα. Μετά επιλέγουμε τη γενική υποχρέωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ Email» και συμπληρώνουμε ημερομηνίες 22/10/2018 – 25/10/2018 και το σχετικό σχόλιο.

Η τελική μορφή της φόρμας θα είναι όπως στην εικόνα 18.9. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Υποχρέωσης».


εικόνα 18.9


       Χάριν του παραδείγματος, ας προσθέσουμε και την υποχρέωση υποβολής της ΜΥΦ, από όλες τις οντότητες. Στην πραγματικότητα, δεν θα χρειαστεί ποτέ να κάνουμε τέτοιες εισαγωγές επειδή όπως θα δούμε ανιχνεύονται αυτόματα από τα βιβλία. Η υποχρέωση αυτή φαίνεται στην εικόνα 18.10. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ημερομηνίες ή να προσθέσουμε κάποιο σχόλιο.


εικόνα 18.10