Υπομενού «Βοήθεια»


εικόνα 05.14


Επιλογή 1🡪

Επιλογή 2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις

Βοήθεια🡪

Ορθότητα ΑΦΜ
Βοηθητικά Αρχεία Excel🡪

εικόνα 05.14

Πελατών/Προμηθευτών

23

Υποδείγματα και Παραδείγματα

Απογραφής Αποθήκης

141


εικόνα 05.15


Επιλογή 1🡪

Επιλογή 2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις

Βοήθεια🡪

Παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Βίντεο🡪


εικόνα 05.15

Παρουσίαση Εσόδων/Εξόδων

42-102

18,5’

Παρουσίαση Εντύπων

120-154

17’

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

155-167

11’

Prorata και Διακανονισμός ΦΠΑ

126-128

7’

Σύστημα Εισαγωγής Παραστατ.

53-56, 83-86

10’

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ε3 2018

130-139

32’


εικόνα 05.16


Επιλογή 1🡪

Επιλογή 2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις

Βοήθεια🡪

Περισσότερα Βίντεο🡪


εικόνα 05.16

Εισαγωγή Πελατών/Προμηθευτών από Excel

23

5,5’

Backup μέσω του DropBox

38

5’

Αποκατάσταση Λειτουργίας Microsoft SQL Server

173

3’


εικόνα 05.17


εικόνα 05.18


Επιλογή 1🡪

Επιλογή 2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις

Βοήθεια🡪

Κατέβασμα Manual🡪


εικόνα 05.17

(Ο.Τ.Υ.) Κατέβασμα από το Διαδίκτυο

-

Κατεβάζετε το manual με τις οδηγίες χρήσης.

(Ο.Τ.Υ.) Δημιουργία Συντόμευσης

-

Συντόμευση στην Επιφάνεια Εργασίας

Ενημερώσεις Προγράμματος

-

Διαφορές εκδόσεων σε αρχεία Pdf


Οδηγίες Ε3 2018

-

Κατεβάζετε το Manual του Ε3

Νέα Χαρακτηριστικά🡪

εικόνα 05.18

Αίτημα Νέου

170


Τα Αιτήματα μου

170εικόνα 05.19


Επιλογή 1🡪

Επιλογή 2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις

Βοήθεια🡪

Επικοινωνήστε Μαζί Μας


168


Σχετικά Με 🡪


εικόνα 05.19

Σχετικά Με Arbitrans

-


Όροι Χρήσης Προγράμματος

-

Πρόκειται για τα κείμενα που αποδεχτήκατε κατά την εγκατάσταση

Πολιτική Απορρήτου