ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

171. Η επιλογή «Βοήθεια🡪Νέα Χαρακτηριστικά»


Οι προτάσεις για νέα χαρακτηριστικά θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες, ανεξάρτητα από το αν τελικά θα υλοποιηθούν.

Χρειαζόμαστε τις ιδέες σας για να γινόμαστε όλο και καλύτεροι.