171. Η επιλογή «Βοήθεια🡪Νέα Χαρακτηριστικά»

>>>  

Οι προτάσεις για νέα χαρακτηριστικά θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες, ανεξάρτητα από το αν τελικά θα υλοποιηθούν.

Χρειαζόμαστε τις ιδέες σας για να γινόμαστε όλο και καλύτεροι.