Οδηγίες επανεκκίνησης του MS SQL Server

Ακολουθείτε να εξής βήματα:

  1. Ανοίγετε τον πίνακα Ελέγχου και κάνετε κλικ στο «Σύστημα και Ασφάλεια».
  2. Κάνετε κλικ στο «Εργαλεία Διαχείρισης» (εικόνα 174.2).


εικόνα 174.2


  1. Στο νέο παράθυρο κάνετε κλικ στο «Υπηρεσίες» (εικόνα 174.3).

Σημείωση: Εναλλακτικά, μπορείτε να εκκινήσετε τη φόρμα με τις «Υπηρεσίες» με έναν εκ των εξής τρόπων:

  • Στη γραμμή των εντολών (Εκτέλεση), να πληκτρολογήσετε το services.msc.
  • Αν έχετε τα Windows 8 ή 10, να καλέσετε την Αναζήτηση και να πληκτρολογήσετε «Υπηρεσίες». Μετά να επιλέξετε «Προβολή Τοπικών Υπηρεσιών».


εικόνα 174.3


  1. Βρίσκετε τη γραμμή «SQL Server (SQLEXPRESS)» ή «SQL Server (ARBITRANS)», κάνετε επάνω της δεξί κλικ και μετά επιλέγετε «Εκκίνηση» (εικόνα 174.4).


εικόνα 174.4


Η λειτουργία, όπως φαίνεται στην εικόνα 174.5, αποκαταστάθηκε. Κλείνετε το παράθυρο που φαίνεται στην εικόνα 174.5 και τον πίνακα ελέγχου και ξεκινάτε το Arbitrans. Θα διαπιστώσετε ότι τώρα το Arbitrans φορτώνεται κανονικά.


εικόνα 174.5