Περιγραφή του προβλήματος

Οι βάσεις δεδομένων του Arbitrans, είναι οργανωμένες κάτω από τον SQL Server της Microsoft. 

Όμως, σε μερικές περιπτώσεις η λειτουργία του κανονικά εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία MS SQL Server διακόπτεται ξαφνικά και δεν ξεκινάει ακόμη και αν κάνετε reboot!

 Όταν τα Windows δεν είναι δυνατό να εκκινήσουν τον MS SQL Server, το Arbitrans, όπως και κάθε άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιεί τον MS SQL Server, δεν ξεκινάει, επειδή δεν τον βρίσκει, οπότε, κατά συνέπεια είναι αδύνατη και η σύνδεση με τη βάση δεδομένων. Θα εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 174.1.


εικόνα 174.1


Μπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα την αποκατάσταση αυτού του σφάλματος, κάνοντας κλικ στον Link που φαίνεται στην εικόνα. Θα μεταφερθείτε στο YouTube, όπου θα παρακολουθήσετε ένα Video της Arbitrans (στην Ελληνική), διαρκείας 3 λεπτών, με τις οδηγίες αποκατάστασης του συγκεκριμένου προβλήματος.

Οι οδηγίες αποκατάστασης δίνονται και στην επόμενη παράγραφο.


Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ VIDEO ΕΠΑNΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ SQL SERVER ΑΠΟ ΤΟ YouTube

Για περαιτέρω διευκόλυνση, οι χρήστες του προγράμματος μπορούν να δουν το Video με τις οδηγίες επανεκκίνησης, χωρίς να περιμένουν πότε θα τους εμφανιστεί η εικόνα 174.1.

Συγκεκριμένα, κάτω από το menu της κεντρικής φόρμας κάνετε κλικ στη διαδρομή:

«ΒοήθειαΠερισσότερα VideoΑποκατάσταση Λειτουργίας Microsoft SQL Server».