Προβολή και Εκτύπωση

Στην εικόνα 138.1, επιλέγουμε το «Προεπισκόπηση» ή το «Αποθήκευση». Στη δεύτερη περίπτωση θα ερωτηθούμε αν θέλουμε να κάνουμε και προεπισκόπηση του εντύπου.


εικόνα 138.1


Θα ερωτηθούμε ακόμη, αν θέλουμε να εκτυπώσουμε και τους βοηθητικούς πίνακες. Μετά θα εμφανιστεί η φόρμα προβολής και εκτύπωσης, εικόνα138 .2.

Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την προβολή και εκτύπωση είναι το PDF Viewer, όπως και σε όλα σχεδόν τα έντυπα, το οποίο το  βλέπουμε στην εικόνα 138.2.


εικόνα 138.2