Ο επιμερισμός μεταξύ των κωδικών 105/123, 212/223, 317/323, 401/423

Οι κωδικοί 105, 212, 317 και 401 αφορούν τα «Λοιπά Έξοδα» που επιβαρύνουν άμεσα το κόστος, κατά την άσκηση της δραστηριότητας. Οι κωδικοί x23 (όπου x = 1, 2, 3, 4), αφορούν τα «Λοιπά Έξοδα» της οντότητας, εξαιρουμένων των εξής:

  • Των χρεωστικών τόκων που μεταφέρονται από τον κωδικό x86 του πίνακα Ζ στον x28 του πίνακα Δ14.
  • Των αποσβέσεων που μεταφέρονται από τον κωδικό x87 του πίνακα Ζ στον x25 του πίνακα Δ11.

Για να γίνει αποδεκτή η υποβολή του Ε3, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ελέγχει, μεταξύ άλλων, αν πληρούνται οι παρακάτω σχέσεις:


105 + 123 = 181 + 182 + 183 + 184 + 185 + 188 + 189          (1)


212 + 223 = 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 288 + 289          (2)


317 + 323 = 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 388 + 389          (3)


401 + 423 = 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 488 + 489          (4)


x28 = x86, όπου x = 1, 2, 3, 4                                                 (5)


x25 = x87, όπου x = 1, 2, 3, 4                                                 (6)