Ανακατανομή των ποσών μετά την πληκτρολόγηση

Αν κατά την πληκτρολόγηση είχατε απενεργοποιημένη την ανακατανομή και θέλετε να την κάνετε μετά την πληκτρολόγηση, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

  • Κάνετε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας Ζ», σημείο [1], εικόνα 130.9.
  • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Αυτόματη Ανακατανομή Ποσών», σημείο [2], παραμένει απενεργοποιημένη. Δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν την ανακατανομή.
  • Στην καρτέλα του πίνακα Ζ, κάνετε κλικ στο κουμπί «Ανακατανομή πινάκων ΣΤ & Ζ» ή πατάτε το πλήκτρο F6, σημείο [3]. Η ανακατανομή ολοκληρώθηκε.
  • Μετά, αφού έχετε ολοκληρώσει την ανακατανομή, ως άνω, αν θέλετε, ενεργοποιείτε την επιλογή «Αυτόματη Ανακατανομή Ποσών», εικόνα 130.9, σημείο [2], χωρίς πρόβλημα.

Επισημαίνεται ότι η ανακατανομή των ποσών είναι δυνατόν να γίνει πατώντας το F6, χωρίς να μεταβείτε στην καρτέλα του πίνακα «Ζ». Απλά, δεν θα την δείτε καθώς γίνεται.


εικόνα 130.9


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν μετά την πληκτρολόγηση, σκοπεύετε να κάνετε ανακατανομή των ποσών, να έχετε υπόψη σας ότι, στον πίνακα Ζ, τα ποσά των κωδικών που αφορούν την Επιχειρηματική Δραστηριότητα, δηλαδή των κωδικών 1xx, 2xx και 4xx (xx=οποιοδήποτε, π.χ. 81, 87 κτλ.), αθροίζονται και βρίσκουμε το συνολικό ποσό 1xx+2xx+4xx. Μετά το άθροισμα αυτό κατανέμεται, ανάλογα με τον τζίρο της κάθε δραστηριότητας. Δηλαδή, σε όποιον από τους κωδικούς 1xx, 2xx και 4xx αν καταχωρήσετε το ποσό, το αποτέλεσμα μετά την ανακατανομή, θα είναι το ίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παραπάνω συμβαίνει μόνο στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα. Η Αγροτική Δραστηριότητα λειτουργεί ανεξάρτητα. Π.χ. αν έχετε συγχρόνως όλες τις δραστηριότητες και βάλετε ποσά στον κωδικό 185 και 385, μετά την ανακατανομή, το ποσό του κωδικού 185 θα ανακατανεμηθεί στους κωδικούς 185, 285, 485, αλλά του 385 θα παραμείνει ως έχει.