Συντομεύσεις Πληκτρολογίου

Όπως ίσχυε στις παλιές εφαρμογές MS-DOS, μπορείτε να κατευθύνεστε στα πεδία και στις καρτέλες με τις παρακάτω συντομεύσεις του πληκτρολογίου:


Page Up

Μεταβαίνετε στην επόμενη καρτέλα.

Page Down

Μεταβαίνετε στην προηγούμενη καρτέλα.

Επιλέγει το αμέσως επόμενο πεδίο συμπλήρωσης της τρέχουσας καρτέλας.

Επιλέγει το αμέσως προηγούμενο πεδίο συμπλήρωσης της τρέχουσας καρτέλας.

Enter

Επιλέγει το αμέσως επόμενο πεδίο συμπλήρωσης της τρέχουσας καρτέλας.

Μεταφέρεστε προς τα κάτω στον πίνακα επιλογής τιμών του πεδίου, όταν υπάρχει.

Μεταφέρεστε προς τα πάνω στον πίνακα επιλογής τιμών του πεδίου, όταν υπάρχει.


Οι παραπάνω συντομεύσεις εξασφαλίζουν τη μέγιστη ταχύτητα εισαγωγής των παραστατικών. Φυσικά, μπορείτε να επιλέγετε τα πεδία και τις καρτέλες με τον κλασσικό τρόπο των Windows, δηλαδή την χρήση του ποντικιού και του πλήκτρου Tab.

Αν δοκιμάσετε να αλλάξετε το περιεχόμενο ενός αριθμητικού πεδίου θα διαπιστώσετε ότι αυτό είναι αδύνατον. Πρέπει να το διαγράψετε και μετά να κάνετε νέα εισαγωγή!Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ


Για να εξασφαλιστεί ότι τα αριθμητικά δεδομένα μίας φόρμας, δεν μπορούν να αλλαχθούν με ένα τυχαίο λάθος πληκτρολόγησης, έχει προβλεφθεί, μετά την εισαγωγή της τιμής του πεδίου, η τιμή αυτή να μην μπορεί να αλλαχθεί αν η ήδη υφιστάμενη τιμή δεν διαγραφεί πλήρως.


Ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνος στα αριθμητικά πεδία. Στα περιγραφικά πεδία, με χαρακτήρες, δεν εφαρμόζεται επειδή τα λάθη σε αυτά δεν είναι κρίσιμα.