Τα κουμπιά διαχείρισης των Εντύπων

Τα κουμπιά που φαίνονται στη δεξιά πλευρά του κάθε εντύπου, είναι τα ίδια σε όλες τις φόρμες συμπλήρωσης των εντύπων (εικόνα 121.3).

 «Αποθήκευση»: Κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, υπολογίζει ξανά τα ποσά (αν υπάρχουν), ελέγχει ότι έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία, οριστικοποιεί το έντυπο και το αποθηκεύει. Μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε και προεπισκόπηση.

«Προσωρινή Αποθήκευση»: Δεν κάνει απολύτως κανέναν έλεγχο. Αποθηκεύετε την δουλειά σας για να την συνεχίσετε αργότερα.

«Προεπισκόπηση»: Σας δίνει την δυνατότητα να δείτε το έντυπο συμπληρωμένο και να το εκτυπώσετε. Κάθε σελίδα των εντύπων προβάλλεται και εκτυπώνεται ξεχωριστά.

«Καθαρισμός Όλων»: Με αυτό μπορείτε να καθαρίσετε πλήρως την φόρμα εισαγωγής του εντύπου.

«Αναζήτηση»: Όταν θέλετε να αναζητήσετε, να προβάλετε και να επεξεργαστείτε αποθηκευμένα έντυπα (προσωρινά ή οριστικά).

«Διαγραφή»:  Για να ενεργοποιηθεί, πρέπει πρώτα να φορτώσετε ένα έντυπο που είναι ήδη αποθηκευμένο στην βάση δεδομένων.          

«Έξοδος»: Κλείνετε την φόρμα, αφού βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε αποθηκεύσει την δουλειά σας.


εικόνα 121.3