Εύρεση/Επεξεργασία/Διαγραφή Αξιόγραφου

Επιλέγετε τη διαδρομή «Τήρηση ΒιβλίωνΑξιόγραφαΕύρεση/Επεξεργασία…» (εικόνα 119.6). Μετά από τις αρχικές επιλογές θα εμφανιστεί η φόρμα αναζήτησης, εικόνα 119.7. Κάντε κλικ στο «Εύρεση Αξιόγραφου» και θα εμφανιστούν όλα τα αξιόγραφα που έχετε εισάγει. Μπορείτε να περιορίσετε την περιοχή αναζήτησης, εισάγοντας την ημερομηνία λήψης ή λήξης (πληρωμής) ή τον αριθμό του παραστατικού του αξιόγραφου. Π.χ. μπορείτε να δείτε όλα τα αξιόγραφα που πρέπει να εξοφληθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία.


εικόνα 119.6


εικόνα 119.7


Αν θέλετε να διορθώσετε τα στοιχεία κάποιου αξιόγραφου, επιλέγετε με διπλό κλικ το αξιόγραφο που θέλετε να εμφανιστεί (εικόνα 119.8).


εικόνα 119.8


Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του αξιόγραφου και μετά να κάντε κλικ στο «Ενημέρωση». Τέλος μπορείτε να το διαγράψετε με το «Διαγραφή».