Κινήσεις Αξιόγραφου

Επιλέγετε «Τήρηση ΒιβλίωνΑξιόγραφαΚινήσεις…» (εικόνα 119.1).


εικόνα 119.1


Θα εμφανιστεί, μετά από τις αρχικές επιλογές, η φόρμα για να κάνετε την επιλογή του αξιόγραφου. Κάνετε κλικ στο «Εύρεση Αξιόγραφου (εικόνα 119.2).


εικόνα 119.2


Με διπλό κλικ επιλέγετε το αξιόγραφο. Θα εμφανιστεί η φόρμα με τις κινήσεις, που φαίνεται παρακάτω (εικόνα 119.3).


εικόνα 119.3


Μπορείτε να εισάγετε ακόμη και την μερική αποπληρωμή του αξιόγραφου (εικόνα 119.4). Αξιόγραφο το οποίο έχει εξοφληθεί μερικώς, δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί.


εικόνα 119.4


Μπορείτε ακόμη να έχετε μία αναλυτικότερη προβολή του αξιόγραφου, εκτυπώνοντας τις κινήσεις. Προς τούτο κάνετε κλικ στο «Αναλυτική Εκτύπωση Αξιόγραφου» (εικόνα 119.5).


εικόνα 119.5