Έλεγχοι που πρέπει να γίνουν πριν την εισαγωγή του αξιόγραφου

Προτού προχωρήσετε στην εισαγωγή, θα πρέπει να ελεγχθούν δύο πράγματα:


(α) Έλεγχος αν  είναι καταχωρημένη η Τράπεζα, ή το Υποκατάστημα της

Ειδικά μάλιστα, αν το αξιόγραφο που θα εισαχθεί είναι επιταγή, η Τράπεζα αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο για συμπλήρωση. Για να ελεγχθεί αν μία τράπεζα είναι καταχωρημένη επιλέγουμε τη διαδρομή «Τήρηση ΒιβλίωνΑξιόγραφαΤράπεζεςΕύρεση/Επεξεργασία» (εικόνα 118.1).


εικόνα 118.1


Θα ανοίξει η φόρμα αναζήτησης. Μπορείτε να εισάγετε μόνο την «Τράπεζα» ή να κάντε κλικ στο πλήκτρο «Αναζήτηση» για να εμφανιστούν όλες οι τράπεζες και τα υποκαταστήματα που τυχόν έχετε εισάγει (εικόνα 118.2).


εικόνα 118.2


Για να εισαχθούν τα στοιχεία μίας τράπεζας ή κάποιου υποκαταστήματος της, επιλέγουμε τη διαδρομή «Τήρηση Βιβλίων ΑξιόγραφαΤράπεζεςΝέα Τράπεζα» (εικόνα 118.3).


εικόνα 118.3


Στη φόρμα που θα ανοίξει (εικόνα 118.4) το μόνο υποχρεωτικό πεδίο είναι η «Τράπεζα». Τον κωδικό του υποκαταστήματος, τον συμπληρώνετε στο ίδιο πεδίο π.χ. «Τράπεζα Χ, Υποκατάστημα 0892». Προαιρετικά, συμπληρώνετε και τα υπόλοιπα στοιχεία της τράπεζας.


εικόνα 118.4


(β) Έλεγχος αν ο εκδότης του αξιόγραφου είναι καταχωρημένος στα αρχεία σας

Τα νέα αξιόγραφα μπορούν να  εισαχθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι κίνηση πραγματοποιείται μεταξύ των εξής:

  • Του «Ιδιώτη» ή της  «Επιχείρησης» που έχετε επιλέξει.
  • Μίας εταιρείας που είναι καταχωρημένη στον κατάλογο «Πελάτες/Προμηθευτές» ή κάποιου φυσικού προσώπου που είναι επίσης καταχωρημένο στον ίδιο κατάλογο.

 Αν π.χ. ο εκδότης της επιταγής δεν είναι καταχωρημένος,  θα πρέπει να εισαχθεί από την επιλογή «ΑρχείοΠελάτες/ΠρομηθευτέςΝέος Πελάτης/Προμηθευτής» (εικόνα 118.5).


εικόνα 118.5


Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 118.6 για την εισαγωγή των στοιχείων του εκδότη του αξιόγραφου (σαν πελάτης ή προμηθευτής). Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, βλέπε κεφάλαιο_22.


εικόνα 118.6


Δεν είναι απαραίτητο, αυτός που θα εισαχθεί στο αρχείο πελατών/προμηθευτών, να είναι οπωσδήποτε ένας πελάτης ή προμηθευτής της οντότητας. Μπορεί π.χ. να είναι ένα φυσικό πρόσωπο που εξέδωσε μία μη δίγραμμη επιταγή, η οποία τελικά κατέληξε στο χαρτοφυλάκιο της οντότητας. Κατά τα λοιπά, ο εκδότης της εν λόγω επιταγής μπορεί να μην έχει καμία άλλη συναλλαγή με την οντότητα.