118. Εισαγωγή των Αξιόγραφων

>>>  Έλεγχοι που πρέπει να γίνουν πριν την εισαγωγή του αξιόγραφου

>>>  Συμπλήρωση της φόρμας εισαγωγής νέου αξιόγραφου