Τι είναι τα Batch και σε τι χρησιμεύουν

Όταν έχουμε πολλά παραστατικά μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε σε πακέτα, τα οποία ονομάζονται Batch, και με αυτόν τον τρόπο, να τα έχουμε αρχειοθετημένα.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Η λέξη «Batch», σε ελεύθερη μετάφραση, σημαίνει «πακέτο παραστατικών».

Τα Batch συμπεριφέρονται όπως τα διαχωριστικά, μέσα σε ένα ντοσιέ που περιέχει όλα τα παραστατικά, με τα οποία διαχωρίζετε τα παραστατικά σε ομάδες, π.χ. κατά μήνες ή κατά τρίμηνα. Τα παραστατικά που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε δύο διαχωριστικά, είναι ένα Batch.


Οι εφαρμογές των Batch είναι πολλές και ο χρήστης διαπιστώνει συχνά και κάποια επιπλέον χρησιμότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

(α) Αν έχετε κάποια οντότητα που πηγαίνετε στο χώρο της και εισάγετε τα παραστατικά. Τα εισάγετε σε ένα Batch. Όταν γυρίσετε στο γραφείο το μεταφέρετε στο κεντρικό σύστημα.

(β) Με κάποιες οντότητες που έχουν πολλά παραστατικά έχετε κάνει τη συμφωνία να εισάγουν τα παραστατικά οι ίδιοι και εσείς να αναλαμβάνετε τα υπόλοιπα. Ο πελάτης σας κάνει τις εισαγωγές σε Batch. Κατά διαστήματα τα εξάγει και σας τα στέλνει με email.

(γ) Προσλαμβάνετε έναν νέο λογιστή αλλά δεν του έχετε ακόμη εμπιστοσύνη. Του λέτε να κάνει τις εισαγωγές του σε ξεχωριστό Batch (μπορείτε, αν είναι λάθος, να το διαγράψετε).