Επιλογή στοιχείων και εκτύπωση

Επιλέξτε τη διαδρομή «Τήρηση ΒιβλίωνΑπλογραφικάΣτατιστικά Εσόδων-Εξόδων…». Θα εμφανιστεί, η φόρμα για να κάνετε την επιλογή που θέλετε (εικόνα 104.1). Έστω ότι ζητάμε τα στατιστικά του Ιανουαρίου 2015. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 104.2.


εικόνα 104.1


εικόνα 104.2: Γενική εικόνα Ιανουαρίου. Η επιχείρηση είναι επικερδής.


Μπορούμε επίσης να συγκρίνουμε ένα συγκεκριμένο είδος εσόδων με ένα αντίστοιχο είδος εξόδων, όπως στην εικόνα 104.3. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αγοράζουμε εμπορεύματα χονδρικά και εμπορευόμαστε λιανικά. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 104.4. Προφανώς πρόκειται για μία επικερδή δραστηριότητα.


εικόνα 104.3


εικόνα 104.4: Η λιανική μεταπώληση εμπορευμάτων είναι επικερδής.


Αν υπάρχουν πελάτες οι οποίοι είναι συγχρόνως και προμηθευτές, μπορούμε να παράγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές μας μαζί τους, επιλέγοντας ΑΦΜ/Επωνυμία. Στην εικόνα 104.1, κάνουμε κλικ στο F2 και εμφανίζεται μία φόρμα με πελάτες/προμηθευτές η οποία φαίνεται στην εικόνα 104.5.


εικόνα 104.5


Επιλέγουμε αυτόν που θέλουμε, και η επιλογή μας εισάγεται στην αντίστοιχη θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα 104.6. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 104.7.


εικόνα 104.6


Η συνεργασία δείχνει να είναι πολύ επωφελής. Αν το δούμε όμως καλύτερα, πρόκειται για μία ξενοδοχειακή επιχείρηση που προμηθεύεται υλικά από εμάς ενώ εμείς της στέλνουμε πελάτες. Πρέπει να προσέξουμε! Αν τη χάσουμε, τα κέρδη μας,  θα μειωθούν επικίνδυνα.


εικόνα 104.7: Η συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία δείχνει επωφελής αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι!


Αντίστοιχα μπορούμε να έχουμε ετήσια στατιστικά στοιχεία. Μπορούμε ακόμη να δούμε και τα στατιστικά για συγκεκριμένη ημερομηνία, π.χ. για την 16/01/2015 (εικόνα 104.8).εικόνα 104.8: Απευθείας σύγκριση των ημερησίων εσόδων και εξόδων, χωρίς ψάξιμο στα βιβλία.