Αναζήτηση παραστατικών μέσω του Server Administrator

Αυτό το είδος της αναζήτησης  αφορά μόνο τις δικτυακές εγκαταστάσεις του προγράμματος. Προς τούτο χρησιμοποιείται η εφαρμογή Server Administrator, η οποία συνεργάζεται με το πρόγραμμα. Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο της, (εικόνα 103.1) για να την καλέσουμε.


εικόνα 103.1


Θα εμφανιστεί η εικόνα 103.2 που είναι η κεντρική φόρμα του Server Administrator. Από αυτή, επιλέγουμε «Διαχείριση ΧρηστώνΠαραστατικά Χρηστών…».


εικόνα 103.2


εικόνα 103.3


Θα εμφανιστεί η φόρμα από τον Server Administrator, εικόνα 103.3. Μπορούμε, όπως φαίνεται στο πάνω μέρος αυτής της φόρμας να επιλέξουμε διάφορα φίλτρα για να εξειδικεύσουμε περισσότερο την επιλογή μας. Στο παράδειγμα αυτό, περιοριζόμαστε μόνο στην επιλογή του χρήστη και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».

Θα εμφανιστούν όλα τα παραστατικά τα οποία εισήγαγε ο συγκεκριμένος χρήστης, όπως φαίνεται στην εικόνα 102.3. Θα υπάρχει και η διάκριση, αν έκανε αυτός την αρχική εισαγωγή του παραστατικού, δηλαδή αν ήταν ο «Χρήστης Εισαγωγής» ή αν έκανε μόνο κάποια τροποποίηση, δηλαδή αν ήταν ένας «Χρήστης Ενημέρωσης» και η αναφορά γίνεται ανά εγγραφή. Η κατάσταση αυτή μπορεί να εκτυπωθεί.