Ποσά προς απόδοση λόγω Χαρτοσήμων


Η επιλογή αυτή υπάρχει μόνο στο βιβλίο των Εξόδων. Το χαρτόσημο ενός παραστατικού εισάγεται επιλέγοντας ως είδος το ### Χαρτόσημο ### (εικόνα 97.1).

εικόνα 97.1


Κάνετε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο, στην περιοχή των εισηγμένων παραστατικών (εικόνα 97.2) και επιλέγετε «ΧαρτόσημοΠροσαρμοσμένη εκτύπωση».


εικόνα 97.2


Συμπληρώνεται τη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 97.3, και κάνετε κλικ στο «Εκτύπωση». Η εκτύπωση σε πίνακα, με όλα τα παρακρατηθέντα χαρτόσημα φαίνεται στην εικόνα 97.4.


εικόνα 97.3


εικόνα 97.4