Ποσά προς απόδοση λόγω Χαρτοσήμων


Η επιλογή αυτή υπάρχει μόνο στο βιβλίο των Εξόδων. Το χαρτόσημο ενός παραστατικού εισάγεται επιλέγοντας ως είδος το ### Χαρτόσημο ### (εικόνα 97.1).

εικόνα 97.1


Κάνετε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο, στην περιοχή των εισηγμένων παραστατικών (εικόνα 97.2) και επιλέγετε «Χαρτόσημο🡪Προσαρμοσμένη εκτύπωση».


εικόνα 97.2


Συμπληρώνεται τη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 97.3, και κάνετε κλικ στο «Εκτύπωση». Η εκτύπωση σε πίνακα, με όλα τα παρακρατηθέντα χαρτόσημα φαίνεται στην εικόνα 97.4.


εικόνα 97.3


εικόνα 97.4