Η «Ευρείας Χρήσης Αριθμομηχανή»

Παρουσιάζεται πατώντας Ctrl+F2, ή από την επιλογή «ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΑριθμομηχανή» (εικόνα 75.1). Θα εμφανιστεί η αριθμομηχανή, εικόνα 75.2.


εικόνα 75.1


εικόνα 75.2