Καθορισμός τρόπου κύλισης του παραθύρου με τα παραστατικά

Μετά την εισαγωγή ενός παραστατικού, τη διόρθωση, τη διαγραφή κτλ., έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν η περιοχή της οθόνης με τα εισαχθέντα παραστατικά θα παραμείνει εκεί που είναι (εικόνα 68.1), ή θα γίνει κύλιση στην τελευταία γραμμή (εικόνα 68.2). Η εναλλαγή γίνεται από το «ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΚύλιση στην Τελευταία Γραμμή».


εικόνα 68.1


εικόνα 68.2