Ανάλυση του ΦΠΑ των Παραστατικών- Εντοπισμός σφαλμάτων


Αν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στον υπολογισμό του ΦΠΑ, μπορούμε να δούμε συνολικά που οφείλονται, προβάλλοντας το ΦΠΑ όλων των παραστατικών.

Για να μπορέσουν να εντοπιστούν αυτές οι διαφορές, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το πεδίο «ΦΠΑ Παραστατ.», εικόνα 67.1. Υπενθυμίζεται ότι το πεδίο αυτό ενεργοποιείται η απενεργοποιείται με το ποντίκι ή με το πλήκτρο F10.

Μετά επιλέγουμε τη διαδρομή «Ανάλυση ΕιδώνΔιαφορές ΦΠΑ Παραστατικών…», όπως φαίνεται επίσης στην εικόνα 67.1.


εικόνα 67.1


       Θα εμφανιστεί η φόρμα ανάλυσης που είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, με μόνη διαφορά ότι τώρα χρησιμοποιείται στην ανάλυση των παραστατικών.

Αν θέλουμε να κάνουμε ανάλυση μόνο των παραστατικών ενός συγκεκριμένου είδους, την συμπληρώνουμε με τον τρόπο που φαίνεται αριστερά (ημερομηνία και είδος) και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ανάλυση Είδους».

Αν θέλουμε να δούμε συνολικά την ανάλυση του ΦΠΑ, όλων των παραστατικών, συμπληρώνουμε μόνο την ημερομηνία και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ανάλυση Όλων των Παραστατικών».


εικόνα 67.2


 Έστω ότι επιλέξαμε τα αναλύσουμε τα παραστατικά του είδους «Λιανική Προϊόντων», για τον μήνα Νοέμβριο (εικόνα 67.2, αριστερά). Η ανάλυση θα είναι όπως στην εικόνα 67.3.


εικόνα 67.3