Δυνατότητα προσθήκης κειμένου στο τέλος των βιβλίων

Υπάρχουν ορισμένα εισοδήματα, όπως π.χ. τα δάνεια, τα οποία πρέπει να αναφερθούν στα βιβλία, χωρίς όμως να συνυπολογίζονται στα αθροίσματα. Επίσης συχνά, χρειάζεται να εισαχθεί κάποιο σχόλιο στο τέλος του βιβλίου.

Για αυτές τις περιπτώσεις έχει προβλεφθεί η δυνατότητα προσθήκης κειμένου στο τέλος των βιβλίων.

Όπως φαίνεται στην εικόνα 61.1, επιλέγουμε:

«ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΠροσθήκη/Επεξεργασία Κειμένου στο Βιβλίο…»


εικόνα 61.1


Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 61.2. Συμπληρώνουμε την ημερομηνία εισαγωγής του κειμένου, μετά το κείμενο και τέλος κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή».


εικόνα 61.2


Μετά στην κάθε εκτύπωση του βιβλίου των Εσόδων, που περιέχει και τον μήνα 11/2017, θα υπάρχει μετά τα αθροίσματα το σχετικό κείμενο, όπως φαίνεται στην εικόνα 61.3.


εικόνα 61.3