Επεξεργασία ή Χρήση Κωδικών πρόσβασης στην ΑΑΔΕ

Από τη διαδρομή «ΑρχείοΙδιώτεςΚωδικοί TaxisΕύρεση/Επεξεργασία…» για Ιδιώτες ή από την «ΑρχείοΕπιχειρήσειςΚωδικοί TaxisΕύρεση/Επεξεργασία…» για Επιχειρήσεις, μπορείτε επεξεργαστείτε τους κωδικούς της οντότητας. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Κωδικών».