Σύγκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η σύγκριση, Πίνακας 3, δείχνει ότι το Arbitrans Cloud παρέχει περισσότερες δυνατότητες στον αυτοματισμό της λήψης των αντιγράφων, αλλά το DropBox προσφέρεται δωρεάν για χωρητικότητα μέχρι 2 Gb, η οποία είναι υπεραρκετή για τις ανάγκες του Arbitrans.Arbitrans Cloud

DropBox

Διατιθέμενος χώρος

2 Gb

2 Gb

Αυτόματη λήψη Backup

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αυτόματη διαγραφή παλαιών Backup

ΝΑΙ, διατηρούνται τα 3 τελευταία

ΟΧΙ

Κόστος

30 €/έτος

Δωρεάν μέχρι 2 Gb

Πίνακας 3