Αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ απευθείας από το χρήστη

Από την κεντρική φόρμα του προγράμματος επιλέγετε «Τήρηση βιβλίωνΑπλογραφικά Αποδεκτοί Συντελεστές ΦΠΑ» (εικόνα 29.1).


εικόνα 29.1


Θα εμφανιστεί η εικόνα 29.2, μέσα από την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε τους συντελεστές ΦΠΑ που δέχεται το πρόγραμμα.


εικόνα 29.2


Από την επόμενη αλλαγή του ΦΠΑ που τυχόν θα γίνει, ο χρήστης θα μπορεί να αλλάξει απευθείας την τιμή ή τις τιμές και να συνεχίσει άμεσα την εργασία του, χωρίς να περιμένει πότε θα γίνει το update. 

Επίσης μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσει τους συντελεστές, αν τυχόν χρειαστεί να εργαστεί με συντελεστές προηγουμένων ετών.

Αν κάποιους συντελεστές, ο χρήστης δεν τους χρησιμοποιεί, μπορεί στη θέση τους να εισάγει 0,00 ή κάποια άλλη τιμή της αρεσκείας του.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα, κατά την εισαγωγή των παραστατικών, δέχεται και κάθε άλλη τιμή για το συντελεστή ΦΠΑ, αφού πρώτα ζητήσει επιβεβαίωση, εικόνα 29.3.


εικόνα 29.3


Προφανώς, μία αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ, θα συνοδεύεται και με αντίστοιχη αλλαγή του εντύπου Φ2. Αν, με την αλλαγή του ΦΠΑ, δεν δοθούν διαφορετικές οδηγίες, οι διαφορές στα ποσά που θα προκύψουν, θα αναγράφονται στο νέο έντυπο σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν κατά τις πλέον πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στο συντελεστή ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι διαφορές:

  • Σε περίπτωση μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ θα αναγράφονται στον κωδικό 402

Αυτό ίσχυσε στη μείωση της 20/7/2015, όταν οι 6,5% και 5% έγιναν αντίστοιχα 6% και 4%.

  • Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ θα αναγράφονται στον κωδικό 422

Αυτό ίσχυσε στην αύξηση της 1/6/2016 όταν οι 23% και 16% έγιναν αντίστοιχα 24% και 17%.